Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1968
Platnost od 24.06.1968
Účinnost od 01.06.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 98 zák. č. 65/1965 Sb. (zákoníku práce) a k provedení usnesení vlády ČSSR ze dne 12. ledna 1968 č. 7, o povolení práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce a výjimek ze zákazu noční práce žen, a v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví výnos č. 2 ze dne 28. 5. 1968 čj. 42.3/657/68, kterým se mění ustanovení čl. III. a čl. V. výnosu č. 9 ministerstva hornictví ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/776/67, k provedení zákoníku práce, registrovaného ve Sbírce zákonů v částce 17/1967.

Ve výnosu jsou stanoveny

1. bližší podmínky, kdy může vedoucí organizace nařídit práci přesčas,

2. výčet pracovníků, kteří mohou v odůvodněných případech pracovat přesčas i nad 4 hodiny během 2 pracovních dnů a více než 8 hodin v jednotlivých týdnech,

3. kategorie pracovníků, pro něž se podle § 97 odst. 3 zákoníku práce povoluje přesčasová práce až do 180 hodin ročně do konce roku 1969,

4. podmínky, za kterých se povoluje podle ust. § 152 odst. 2 zákoníku práce noční práce ženám do konce roku 1969.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1968. Do 31. května 1968 platí výnos MH č. 9 ze dne 1. dubna 1967 v plném rozsahu.

Úplné znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva hornictví č. 5/1968 a je k nahlédnutí u všech oborových (generálních) ředitelství výrobních hospodářských jednotek resortu ministerstva hornictví.

Přesunout nahoru