Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1968
Platnost od 24.06.1968
Účinnost od 01.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v dopravě a spojích podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos č. 31.839/67 ze dne 26. dubna 1968 o úpravě mzdových podmínek lodních posádek vnitrozemské plavby v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1968 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 9-10/1968.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (správa vodní dopravy a odbor koordinace).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností výnos ministerstva dopravy ze dne 26 dubna 1968 č. j. 31 839/1967-21/3 o úpravě mzdových podmínek lodních posádek vnitrozemské plavby v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1968; reg. v částce 25/1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 26. dubna 1968 čj. 31 839/1967-21/3 o úpravě mzdových podmínek lodních posádek vnitrozemské plavby v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1968; reg. v částce 25/1968 Sb.). Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Přesunout nahoru