Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c23/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1968
Platnost od 19.06.1968
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitřního obchodu

- vydalo podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a na základě zásad stanovených vládou, výnos ze dne 10. února 1968, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů.

Směrnice se vztahují na všechny organizace v působnosti ministerstva vnitřního obchodu včetně podniků restaurací a jídelen a Uhelných skladů. Osobní ochranné prostředky a stejnokroje se poskytují v rozsahu vymezeném v příloze výnosu a v konkrétních bezpečnostních a hygienických předpisech; úhrada za ně se provádí u hospodářských organizací z materiálových nákladů a u ropočtových organizací z jejich rozpočtu. Organizace mohou poskytovat též vybavení nad stanovený rozsah; výdaje takto vzniklé uhradí hospodářské organizace z rozdělení hrubého důchodu po provedení odvodu do státního rozpočtu a povinných přídělů do podnikových fondů, a rozpočtové organizace z prostředků pobídkového fondu získaného v běžném roce nad základní příspěvek.

Výnos zrušil směrnice MVO č. 12/1965 Věstníku MVO, pro poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pracovních pomůcek a stejnokrojů pracovníkům v organizacích vnitřního obchodu.

Výnos byl uveřejněn v částce 2 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu, ročník 1968, poř. č. 3;

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků obchodu směrnice ze dne 15. prosince 1972 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků se vzorovým seznamem pracovišť, pracovních činnosti a povolání.
Směrnice upravují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích státního obchodu včetně podniku Restaurací (a jídelen) a Uhelných skladů řízených národními výbory. Těmito směrnicemi byla zrušena ustanovení § 1, § 2 bodu 1, § 3, 4, § 5 bodů 3, 4, 5, 6, 8, 9, § 6 bodů 2-5, § 7-9 výnosu ministerstva vnitřního obchodu ze dne 10. února 1968, poř. č. 3/1968 Zpravodaje MVO (reg. v částce 23/1968 Sb.), kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů. Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 1/1973 Věstníku ministerstva obchodu SSR. Do směrnic lze nahlédnout v odborech obchodu krajských a okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu SSR.

Do Věstníku ministerstva vnitřního obchodu a do Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu lze nahlédnout u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů, ministerstva vnitřního obchodu a všech organizací, na které se předpisy vztahují.

Přesunout nahoru