Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c22/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní statistický úřad

vydal v dohodě s Okresním národním výborem v Rokycanech a Městským národním výborem v Košicích podle § 5 odst. 1 písmeno h), § 34 odst. 3 a § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

výnos ze dne 3. května 1968, čj. 36 946/68

o provedení zkušebního sčítání lidu, domů a bytů v okrese Rokycany a v městě Košicích.

Zkušební sčítání se provede ke dni 3. prosince 1968; rozhodným okamžikem je půlnoc z 2. na 3. prosince 1968. Sčítání provádějí za pomoci sčítacích orgánů národní výbory. Výnos upravuje rozsah zkušebního sčítání jakož i seznam zjišťovaných skutečností.

Výnos, který nabývá účinnosti dnem 1. června 1968, je uveřejněn ve Zpravodaji Státního statistického úřadu 1968 částka 6 a lze do něho nahlédnout v odborech vnitřních věcí ONV v Rokycanech a MěNV v Košicích.

Přesunout nahoru