Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c22/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Účinnost od 25.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství vydalo

1. výnos ze dne 25. ledna 1968 čj. 12 075/PM/1968, o úpravě mzdových podmínek dělníků v lesnické činnosti a

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství vydalo výnos ze dne 27. července 1968 čj. 12 609/PM/1968, kterým se stanoví příplatky ke mzdovým tarifům dělníků v lesnické činnosti (doplněk výnosu MLVH ze dne 25. ledna 1968 čj. 12 075/PM/1968, reg. v částce 22/1968 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968; Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji MLVH 1968 v částce 7; lze do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství okresních a krajských národních výborů.

Výnos ad 1. nabyl účinnosti dnem 25. ledna 1968, výnos ad 2. nabyl účinnosti dnem 27. ledna 1968.

Výnosy byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství v částce 2/1968 (výnos ad 1.) a v částce 3/1968 (výnos ad 2.). Do výnosů lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, v odborech vodeního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů a v organizacích řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství.

Přesunout nahoru