Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c20/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo podle § 40 odst. 4 vl. nař. č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce a na základě zásad stanovených vládou výnos, kterým se vydávají směrnice pro poskytování ochranných pracovních stejnokrojů a pro vybavování společenských zařízení.

Směrnice obsahují způsob a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jakož i seznam profesí a vybavení pracovníků, kterým ochranné oděvy, obuv a pomůcky poskytují. Směrnice se vztahují na všechny organizace v působnosti ministerstva zemědělství a výživy včetně JZD. Výnos je uveřejněn ve Věstníku MZVž částka 3/1968 poř. č. 8 a lze do něho nahlédnout u ministerstva zemědělství a výživy a u okresních zemědělských sdružení (výrobních zemědělských správ).

Nabývá účinnosti dnem 1. února 1968 a zrušují se jimi resortní předpisy býv. ministerstev zemědělství, lesního a vodního hospodářství, potravinářského průmyslu a býv. Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků uvedených ve výnosu.

Přesunout nahoru