Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c20/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ministerstvy, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství, lesního a vodního hospodářství a se souhlasem Ústřední rady odborů

vydaly podle § 23 odst. 2 a § 272 Zákoníku práce Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji a zařízeními používanými v zemědělství a lesním hospodářství.

Pravidla obsahují jednak všeobecné zásady bezpečnosti při práci, které se vztahují na všechny stroje a zařízení používané v zemědělství, lesním hospodářství a ve státním rybářství, jednak zvláštní pravidla bezpečnosti pro jednotlivé druhy strojů a zařízení používaných v zemědělství, lesním hospodářství a ve státním rybářství.

Pravidla jsou uveřejněna ve Věstníku MZVž částka 40/1967 poř. č. 62 a lze do nich nahlédnout u ministerstva zemědělství a výživy a u okresních zemědělských sdružení (výrobních zemědělských správ).

Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1968 a zrušují vyhlášku č. 230/1959 Ú. l., o bezpečnosti při práci u strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a resortní předpisy uvedené v Pravidlech.

Přesunout nahoru