Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c20/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Účinnost od 01.06.1968
Zrušeno k 19.07.1976 (o6/c16/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 72 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, směrnice ze dne 14. 3. 1968 čj. LO-223-15. 11. 1967 o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

Směrnice blíže upravují předpisování a výdej léků, léčebných a ortopedických pomůcek a jiných zdravotnických potřeb, odběr léků a zdravotnických potřeb pro zdravotnická zařízení, třídění a fakturaci receptů a poukazů a sledování a usměrňování nákladů na léky a zdravotnické potřeby.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1968 a zrušují směrnice č. 55/1961 Věstníku Mzd o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami ve znění směrnic č. 21/1963, č. 20/1965 a č. 36/1965 Věstníku Mzd a směrnice č. 51/1958 Věstníku Mzd o přípravě léků v lékarnách ze surovin dodaných zdravotnickými zařízeními.

Směrnice jsou otištěny v částce 7-8/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 13 a je možno do nich nahlédnout u krajských a okresních výborů a ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru