Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c20/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Účinnost od 29.03.1968
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, a na základě zásad schválených vládou výnos čj. 7644/68-21 ze dne 29. března 1968, o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti. Tento příplatek bude náležet pracovníkům určitých povolání nebo funkcí (řidiči autobusů, tramvají, trolejbusů, pracovníci lokomotivních a vlakových čet aj.), kteří pozbyli předepsanou smyslovou způsobilost a byli z toho důvodu převedeni organizací na jinou práci.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 7/68, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace) a u odborů dopravy krajských národních výborů.

Výnos nabyl účinnosti dne 29. března 1968.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic výnos ze dne 22. ledna 1973 čj. 16 177/72-03 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních železničního provozu. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1973. Je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 4/1973 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy, u správ drán a provozních oddílů drah.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 23. srpna 1978 čj. SD/33-2324/78 vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 7644/68-21 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti (reg. v částce 20/1968 Sb.).

Na pracovníkov, na ktorých sa úprava z 23. januára 1981 č. SD-381/81-4 vzťahuje, nevzťahuje sa úprava Ministerstva dopravy z 29. marca 1968 č. 7644/68-21 o poskytovaní vyrovnávacieho príplatku pracovníkom niektorých dopravných povolaní pri strate zmyslovej spôsobilosti (registrovaná v čiastke 20/1968 Zb.).

Přesunout nahoru