Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c19/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 13.05.1968
Zrušeno k 01.01.1979 (o2/c1/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo národní obrany

vydalo v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a s ústředními výbory příslušných odborových svazů směrnice ze dne 22. března 1968, jimiž se vydává seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky v oboru MNO, která se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do II. pracovní kategorie.

Směrnice byly uveřejněny ve Sbírce nařízení a směrnic ministerstva národní obrany č. 7 ze dne 22. března 1968 a nabyly účinnosti dnem vyhlášení.

Vydáním směrnic pozbyl platnosti seznam uveřejněný ve Sbírce nařízení a směrnic ministerstva národní obrany č. 18 z 9. července 1964 a č. 24 z 30. prosince 1965, registrovaný ve Sbírce zákonů ČSSR částka 30 z 29. září 1966.

Do směrnic je možno nahlédnout u ministerstva národní obrany a u místních vojenských správ.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo se souhlasem federálního ministerstva práce a sociálních věcí 1. doplněk ke směrnicím uveřejněným ve Sbírce nařízení a směrnic ministerstva národní obrany č. 7 ze dne 22. března 1968. Směrnicemi byl vydán seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky v oboru MNO, která se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do II. pracovní kategorie. Směrnice byly registrovány ve Sbírce zákonů ČSSR částka 19 z 13. května 1968. Doplněk vydaný ke směrnicím byl uveřejněn ve Sbírce nařízení a směrnic federálního ministerstva národní obrany č. 19 ze dne 25. července 1972. Do sbírky lze nahlédnout u federálního ministerstva národní obrany a u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru