Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c19/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 01.05.1968
Zrušeno k 01.01.1971 (o3/c5/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

vydalo podle § 391, odst. 1 a 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 20 zákona č. 8/1959 Sb. a § 11 zákona č. 83/1958 Sb. pod čj. 282/14 150/68 dodatek ke směrnicím o financování výdajů na civilní obranu čj. 282/27 400/68. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 1. května 1968.

Dodatek směrnic je uveřejněn ve Finančním zpravodaji ministerstva financí č. 3/1968 a je k nahlédnutí o okresních národních výborů.

Dodatek mění a doplňuje ustanovení směrnic v části hmotného zabezpečení občanů plnících úkoly v civilní obraně.

Přesunout nahoru