Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c17/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1968
Platnost od 29.04.1968
Účinnost od 01.05.1968
Zrušeno k 01.10.1981 (o11/c33/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě s príšlusnými ústředními orgány podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb. výnosem ze dne 1. dubna 1968 čj. 2400/68 bezpečnostní předpis o velkoprůměrových vrtech.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. května 1968. Věcně doplňuje bezpečnostní předpis Ústředního báňského úřadu čj. 8000/63 pro těžbu ropy a zemního plynu a po vrtné a geofyzikální práce pri vyhledávání a průzkumu nerostných ložisek s výjimkou radioaktivních surovin ustanoveními o hlubinných vrtech většího průměru, v nichž je možná instalace zařízení pro výjimečnou jízdu pracovníků, popřípadě pro dopravu materiálu.

Předpis byl v potřebném počtu výtisků rozeslán všem organizacím, jichž se týká. Mimo to je možno do něho nahlédnout u Ústředního báňského úřadu v Praze a u všech obvodních báňských úřadů, popřípadě si jej vyžádat u Ústředního geologického úřadu v Praze.

Přesunout nahoru