Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1968
Platnost od 29.04.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

vydalo výnos ze dne 29. března 1968 čj. 6399/58 o úpravě platových poměrů pracovníků knihkupectví, prodejen a výstavbních síní některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací. Výnos nabyl účinnosti dne 1. dubna 1968 a ruší se jím:

1. výnos ministra školství a kultury ze dne 2. prosince 1963 čj. 51 332/EK-63 o úpravě platových poměrů pracovníků knižních a gramofonových středisek (registr. v částce 5/1964 Sb.); ve znění výnosu ministerstva kultury a informací ze dne 25. května 1967 čj. 3669/67 (registr. v částce 48/67 Sb.);

2. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 28. března 1964, čj. 11 044/64-VE/2, o zavedení nové platové úpravy prodejen Ústředí lidové výroby v Praze a Ústředí lidové umělecké výroby v Bratislavě;

3. rozhodnutí ministerstva školství a kultury ze dne 23. prosince 1965 čj. 46 642/65-VE/2 o zařazení prodejen a galerií podniků Dílo Českého fondu výtvarných umění do kategorií a obratových pásem.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, Československém ústředí knižní kultury, pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace, Slovenském ústředí knižní kultury, odborech školství a kultury krajských národních výborů, v kulturní správě NV hl. m. Prahy, v kulturní správě Severočeského krajského národního výboru a ve všech podnikových ředitelství n. p. KNIHA a n. p. SLOVENSKÁ KNIHA.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1977 čj. 11 011/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 29. března 1968 čj. 6399/68 o úpravě platových poměrů pracovníků knihkupectví, prodejen a výstavních síní některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací ( reg. v částce 17/1968 Sb.).

Přesunout nahoru