Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1968
Platnost od 24.04.1968
Účinnost od 24.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem školství

vydalo doplněk k Ustanovení k provedení zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) v Čs. lidové armádě, jež bylo registrováno ve Sbírce zákonů ČSSR částka 86 z r. 1964.

Doplněk hodnotí pro účely civilního zaměstnání vzdělání získané v dalších vojenských školách a v kursech (voj. učilišti Pohraniční a Vnitřní stráže, učiliště Civilní obrany, vojenském politickém učilišti Pohraniční stráže, na praporčických školách (kursech) Pohraniční a Vnitřní stáže, v kursech středních velitelů, zdokonalovacích kursech a kursech jim odpovídajících).

Vydáním doplňku se ruší úřední sdělení ministerstva školství a kultury o zhodnocení vzdělání získaného v učilištích CO, uveřejněné v Ú. l. č. 210/1959, částka 84.

Doplněk byl uveřejněn ve Sbírce nařízení a směrnic MNO č. 6/1968 (je k nahlédnutí u místních vojenských správ) a ve Věstníku ministerstva školství č. 12/1968 (je k nahlédnutí na každé škole, ústavu a zařízení ministerstva školství).

Přesunout nahoru