Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1968
Platnost od 24.04.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v dopravě a spojích podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb. o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 7/1968.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (odbor bezpečnosti a ekonomiky práce a odbor koordinace).

Ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos, kterým se doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 12 930/1968-21 o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy. Výnos nabyl účinnosti dne 1. října 1968 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 19/1968, do kterého lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (odbor koordinace) a u odborů dopravy všech krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 12 930/68-21 o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1968; reg. v částce 16/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 26. září 1968 čj. 25 281/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 19/1968; reg. v částce 40 1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 12 930/68-21 o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1968; reg. v částce 16/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 26. září 1968 čj. 25 281/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 19/1968; reg. v částce 40/1968 Sb.). Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Přesunout nahoru