Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c15/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1968
Platnost od 10.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr zahraničního obchodu

vydal v dohodě s předsedou Státní plánovací komise, s ministrem-předsedou Státní komise pro techniku a ministrem financí, se zúčastněnými ministerstvy a s generálním ředitelem Státní banky československé - podle § 6 odst. 3 a 6, § 7 odst. 4 a § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., výnos č. 1 ze dne 6. 2. 1968, o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci a o smlouvách na projektové, inženýrské a konzultační práce.

Výnos je souhrnným předpisem o uzavírání a provádění licenčních a jim podobných smluv s devizovými cizozemci a obsahuje zejména ustanovení o uzavírání pasívních a aktivních licenčních smluv - a to jak smluv samostatných, tak uzavíraných v souvislosti s hmotným dovozem nebo vývozem -, včetně ustanovení, že licenční smlouva (její změny, dodatky, obnova nebo předčasné ukončení jej platnosti) může být uzavřena teprve tehdy, když bylo vydáno povolení podle zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., pokud nejde o výjimky ve výnosu uvedené.

Předpis obsahuje dále ohlašovací povinnost devizových tuzemců o došlých úhradách z ciziny (a vzniklých pohledávkách) z licenčních smluv, povinnost hlásit případy, kdy zboží vyrobené v zahraniční licenci má být dodáno pro vývoz organizacím zahraničního obchodu, jakož i povinnost hlásit majetkově právní spory se zahraničními smluvními stranami vzniklé z licenčních smluv a z případů patentové, známkové a vzorové ochrany.

Předpis má i ustanovení o uzavírání a provádění smluv na projektové, inženýrské a konzultační práce ve styku s cizinou.

Výnosem se zároveň zrušuje:

a) výnos ministra zahraničního obchodu č. 13/1961 Věst. MZO, o postupu československých smluvních stran, jakož i jiných orgánů a podniků při uzavírání, provádění a ukončování platnosti licenčních a jim podobných smluv s devizovými cizozemci;

b) výnos ministra zahraničního obchodu č. 4/1963 Věst. MZO, o postupu při využívání výsledků výzkumných prací pro účely zahraničního obchodu:

c) článek 10 až 12 a odstavec 3 článku 17 směrnic ministerstva zahraničního obchodu č. 1/1964 Věst. MZO, o opatřeních ke zlepšení činnosti v oboru ochranných známek, označení původu a chráněných vzorů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 3. 1968 a byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zahraničního obchodu částka 1/1968. Lze do něho nahlédnout u ministerstva zahraničního obchodu a organizací pověřených prováděním zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru