Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c14/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1968
Platnost od 29.03.1968
Účinnost od 01.03.1968
Zrušeno k 24.04.1980 (o2/c12/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti a Generální prokuraturou podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky min. zdrav. č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví, směrnice, kterými se stanoví podmínky pro mimořádné případy odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých.

Těmito směrnicemi jsou stanoveny podrobnější podmínky, za kterých lze provádět zcela výjimečně odnímání tkání a orgánů před uplynutím dvouhodinové lhůty po tom, kdy prohlížející lékař bezpečně zjistil smrt. Určují se záruky, za nichž lze takto postupovat.

Odnímání tkání a orgánů podle těchto směrnic mohou provádět výhradně ta nejvýš kvalifikovaná zdravotnická zařízení, jimž to bude individuálně písemně povoleno.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. března 1968.

Směrnice jsou uveřejněny pod číslem 5 Věstníku MZd (částka 3-4/1968); lze do nich nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ČSR a s Generální prokuraturou ČSR podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice čj. LP-211.8-29.7.71 ze dne 28. 9. 1971 o změně podmínek pro mimořádné odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých. Těmito směrnicemi se mění směrnice ministerstva zdravotnictví č. 5/1968 Věstníku MZ, o podmínkách pro mimořádné případy odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých, a to tak, že se rozšiřuje okruh zdravotnických zařízení, v nichž lze odnímat tkáně a orgány z těl mrtvých. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1971. Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 21 (částka 12/1971) a je možno do nich nahlédnout v ÚNZ, na odborech zdravotnictví NV a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Směrnicemi ze dne 3. února 1978, čj. OP-LP 4-277-27. 2. 1978, které jsou uveřejněny v částce 13/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, se zrušují směrnice č. 5/1963 Věst. MZ ČSR, o podmínkách pro mimořádné případy odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých, ve znění směrnic č. 21/1971 Věst MZ ČSR, registrované v částkách 14/1968 a 4/1972 Sbírky zákonů ČSSR.

Přesunout nahoru