Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c12/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1968
Platnost od 21.03.1968
Účinnost od 01.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo dne 31. ledna 1968 výnos ministerstva zdravotnictví čj. PM 612 - 10. 1. 1968, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1968 a lze do něho nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů, odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a u ústavů národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo dne 17. února 1969 výnos č. j. ER/3-612-10. 2. 69, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 3. ledna 1968, č. j. OM-612.10. 1. 1968, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1969. Do výnosu je možno nahlédnout ve zdravotnických organizacích.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos čj. E/EP-600.1.-4. 4. 1970 ze dne 8. května 1970, kterým upravilo kvalifikační předpoklady v nomenklatuře funkcí technickohospodářských pracovníků zdravotnických zařízení, a jímž se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10. 1. 1968, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení (oznámený v částce 12/1968 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 17. února 1969, čj. ER/3-612-10. 2. 1969 (oznámený v částce 8/1969 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1970. Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky jako závazné opatření pod č. 18 v částce 9-10/1970 a lze do něho nahlédnout na odborech zdravotnictví ONV, KNV a NV statutárních měst a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 13. října 1972 pod čj. E/PM-600.1-30.5.1972, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10.1.1968 (reg. v částce 12/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízeni, v platném znění.
Tento výnos nabyl účinnosti dnem 13. října 1972 a je možno do něho nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví KNV v České socialistické republice a na ministerstvu zdravotnictví ČSR. Výnos bude také otištěn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 5. července 1973 pod čj. E/PM-600.1-22. 5.1973, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10.1.1968 (závazné opatření č. 6/1968 Věstník MZ - oznámen v částce 12/1968 Sb.) o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení. Do výnosu lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 29. června 1976 pod čj. E/PM 600-21.6 1976, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10. 1.1968 (reg. v částce 12/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení. Do uvedeného výnosu lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, v odboru zdravotnictví NV hl. města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 9. června 1978, čj. E/PM-600-24. 5.1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10.1.1968, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení (reg. v částce 12/1968 Sb.). Tímto výnosem se doplňuje příloha č. 2, jíž se upravuje zařazení pracovníků do jednotlivých funkcí a zároveň dochází k úpravě názvů u některých funkcí. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1978.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zrušuje úpravu Ministerstva zdravotníctva z 31. januára 1968 č. PM-612-10.1. 68 o platových pomeroch technicko-hospodárskych pracovníkov zdravotníckych zariadení a zdravotníckych vzdelávacích zariadení, uverejnená pod č. 6/1968 Vestníka Ministerstva zdravotníctva, registrovaná v čiastke 12/1968 Zb.

Přesunout nahoru