Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c12/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1968
Platnost od 21.03.1968
Účinnost od 01.05.1966
Zrušeno k 01.09.1980 (87/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo organizační směrnice pro mateřské školy a dětské útulky ze dne 27. února 1968, čj. 8670/68-I/2.

Směrnice obsahují ustanovení o druzích mateřských škol a dětských útulků, o provozu těchto zařízení, o zápisu, přijímání a docházce dětí, o péči o jejich zdraví, bezpečnost a stravování a o výchovných pracovnicích a výchovné práci.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. května 1966 a zrušují se jimi:

- Organizační řád mateřských škol ze dne 21. 8. 1953, čj. A/b-09617-3/3-53 (Věstník MŠO 1953, str. 254, poř. č. 408/1953 Sb. NV, slov. poř. č. 465/1953);

- instrukce MŠK ze dne 12. 1. 1959, čj. 56 046/58-I/3 Organizační řád mateřských škol - změny oběžníků poř. č. 408/1953 Sb. ob. (Věstník MŠK 1959, str. 8 reg. č. 11/P-1959 Sb. NV, slov. reg. č. 60/P-1959);

- Směrnice pro zřizování a práci dětských útulků ze dne 15. 1. 1960, čj. 52 642/59-I/3 (Věstník MŠK 1960, str. 48 poř. č. 7/1960 Sb. NV, slov. poř. č. 21/1960);

- čl. 5 - "Mateřská škola" Směrnice k provedení některých ustanovení školského zákona ze dne 3. 1. 1961, čj. 2036/61-I/2 (Věstník MŠK 1961, str. 10);

- směrnice MŠK a ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 1962, čj. 25 432/62-I/3 o zajištění péče o děti mladší tří let v mateřských školách (Věstník MŠK 1962, str. 259, poř. č. 36/1962 Sb. NV).

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací 1968, sešit 8 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu školství, v odborech školství a kultury krajských a okresních národních výborů a v mateřských školách.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo Organizační směrnici pro mateřské školy a dětské útulky - doplňky ze dne 8. července 1969, čj. 22 021/69-I/2. Směrnice doplňuje Organizační směrnici pro mateřské školy a dětské útulky čj. 8670/68-I/2 a upravuje zejména otázky zřizování tříd, provozu mateřských škol o sobotách a v době hlavních školních prázdnin, názvy škol, úřední razítka, listiny a označování budov. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 1969 a je otištěna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky 1969, sešit č. 7, do něhož lze nahlédnout v odborech školství a kultury ONV i KNV i u ředitelky každé mateřské školy.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo Organizační směrnice pro mateřské školy a dětské útulky - doplňky ze dne 28. prosince 1971, čj. 29 893/71-201. Směrnice doplňují Organizační směrnice pro mateřské školy a dětské útulky ze dne 27. února 1968 čj. 8 670/68-I/2. Nové směrnice - doplňky upravují zřizování a provoz přípravných oddělení, určených pro děti ve věku od 5 let; které nemohly být přijaty do mateřské školy a byly zapsány do 1. ročníku základní devítileté školy. Nové směrnice - doplňky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1972 a jsou publikovány ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky roč. 1972, sešit 1, do něhož lze nahlédnout v odborech školství ONV a KNV i u ředitelky každé mateřské školy.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo pod čj. 22 258/76-110-201 ze dne 3. srpna 1976 směrnici, kterou se doplňují organizační směrnice pro mateřské školy a dětské útulky (uveřejněné pod čj. 8670/68 I/2 ve Věstníku MŠ a MK 1968, str. 137, registrované v částce 12/1968 Sb., ve znění čj. 22 021/69 I/2, Věstník MŠ a MKI 1969, str. 85, a čj. 29 893/71-201, Věstník MŠ a MK 1972, str. 141. Směrnicí se pro školní léta 1976/1977 až 1980/1981 upravují počty dětí zapisované do mateřských škol. Směrnice je uveřejněna v 8. sešitě Věstníku MŠ a MK z 20. 8. 1976, do kterého lze nahlédnout ve všech školách a ve všech odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru