Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c11/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1968
Platnost od 20.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy

1. vydal v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve školství, vědě a kultuře podle § 30 odst. 2 vyhlášky státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství platový řád pro pracovníky tělovýchovných jednot ČSTV.

Přílohy platového řádu tvoří:

katalog funkcí v tělovýchovných jednotách,

platové a tarifní stupnice a

zásady pro poskytování prémií a odměn pracovníkům tělovýchovných jednot.

Platový řád nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968. Zároveň se zrušují zásady pro zaměstnávání a odměňování placených pracovníků v tělovýchovných jednotách, poř. č. 45/1958 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV a prozatímní nomenklatura funkcí a platů placených pracovníků ve sběrnách sportovních sázek při tělovýchovných jednotách poř. č. 1/1964 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV.

Platový řád je uveřejněn v příloze časopisu "Tělovýchovný pracovník" č. 1 a 2/1968 a lze do něj nahlédnout u výborů tělovýchovných jednot a u okresních (městských) výborů ČSTV;

2. vydal v dohodě s ministerstvem financí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve školství, vědě a kultuře podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 27 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) směrnice pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a smluv podle autorského zákona a jejich odměňování v Československém svazu tělesné výchovy.

Přílohy směrnic tvoří:

č. 1 - sazebník odměn pro činnosti a práce skytující se v tělovýchovných jednotách i v dalších složkách ČSTV,

č. 2 - sazebník odměn pro činnosti a práce vyskytující se ve složkách ČSTV převážně mimo tělovýchovné jednoty.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1968 a jsou závazné pro všechny složky ČSTV včetně tělovýchovných jednot.

Zároveň se zrušují:

- příloha č. 2 společných provozních a cenových ustanovení pro turistická stanová zařízení poř. č. 24/1958 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV

- článek 6 společných provozních a cenových ustanovení pro turistické ubytovny spravované účelovými zařízeními ČSTV poř. č. 55/1958 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV

- pokyny pro provádění drobných prací ve vlastní režii a odměňování příležitostných prací v ČSTV poř. č. 19/1964 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV

- souhrnné pokyny pro odměňování prací zadávaných jednotlivcům poř. č. 7/1965 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV

- směrnice pro odměňování pedagogických činností v ČSTV poř. č. 8/1965 Sbírky směrnic a pokynů ÚV ČSTV

- pokyny pro odměňování prací zadávaných jednotlivcům poř. č. 9/1966 Sbírky interních oběžníků ÚV ČSTV.

Tyto směrnice a příloha č. 1 jsou uveřejněny v příloze časopisu "Tělovýchovný pracovník" č. 2/1968 a lze do nich nahlédnout u výborů tělovýchovných jednot, okresních (městských) výborů ČSTV a u ústředních účelových zařízení. Příloha č. 2 je k nahlédnutí u okresních (městských) výborů ČSTV a u ředitelů ústředních účelových zařízení.

Přesunout nahoru