Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c10/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro techniku

v dohodě s ministerstvem hornictví a Ústředním báňským úřadem vydala podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu Směrnice č. 3 ze dne 14. února 1968 pro stavby na poddolovaném území; směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1968 a zrušují se jimi "Směrnice pro stavby na poddolovaném území", vydané dne 29. dubna 1958 býv. Státním výborem pro výstavbu, registrované v částce 51/1958 Ú. l.

Směrnice jsou publikovány v Knižnici Státní komise pro techniku jako svazek č. 5; lze do nich nahlédnout na Státní komisi pro techniku (v odboru vztahů a projektování III-2) anebo objednat u Rudného projektu Praha, který Knižnici SKT tiskne a distribuuje.

Přesunout nahoru