Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c10/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 01.04.1968
Zrušeno k 01.02.1974 (o6/c2/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 32 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona) a podle § 29 zák. č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona) výnos čj. 8634-II/5 ze dne 24. února 1968 o hodnocení prospěchu a chování, udílení pochval a používání jiných opatření k posílení kázně v zařízeních pro výchovu učňů, na středních školách pro pracující, odborných školách, středních odborných školách, středních všeobecně vzdělávacích školách a konzervatořích.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultuy a informací; lze do něho nahlédnout v ministerstvu školství a v odborech školství a kultury národních výborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968; zrušují se jím ustanovení části druhé vzorového učňovského řádu ze dne 7. 12. 1966 čj. 48 058/66-II/2 (Věstník MŠK 1967, str. 285) a zkušební řád pro školy I.-III. stupně ze dne 30. 12. 1950 čj. 64 000-I (Věstník MŠVU 1951, str. 7).

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 31. července 1969 č. j. 24 923/69-II/3a, jímž se mění a doplňuje výnos ministerstva školství ze dne 24. února 1968 č. j. 8634/68-II/5, o hodnocení prospěchu a chování, o pochvalách a jiných opatřeních k posílení kázně v zařízeních pro výchovu učňů, na středních školách pro pracující, odborných školách, středních odborných školách, středních všeobecně vzdělávacích školách a konzervatořích. Výnos mění a doplňuje ustanovení § 3 a § 8 odst. 1 výnosu ministerstva školství ze dne 24. února 1968 č. j. 8634/68-II/5. Výnos je publikován v sešitu 8 Věstníku MŠ a MK z 20. srpna 1969, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství a v odborech školství krajských národních výborů. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1969.

Přesunout nahoru