Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c10/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 40 odst. 4 vlád. nař. č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce a na základě zásad stanovených vládou výnos č. 1 ze dne 22. února 1968, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a pro vybavování společenských zařízení. Směrnice se vztahují na všechny organizace v působnosti ministerstva hornictví.

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokroje a vybavení společenských zařízení se poskytují v rozsahu vymezeném v seznamu povolání (prací) a seznamu vybavení společenských zařízení, uvedených v příloze směrnice ministerstva paliv č. 50/64, v příloze směrnice ministerstva hornictví č. 8/66, v příloze směrnice ministerstva hutí a rudných dolů č. 110/64, v příloze směrnice Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 37/64 a v konkrétních bezpečnostních a hygienických předpisech.

Úhrada za osobní ochranné pracovné prostředky, stejnokroje a vybavení společenských zařízení, pořizované v rámci seznamů prací se provádí u hospodářských organizací z výrobních nákladů, u rozpočtových organizací z jejich rozpočtu.

Organizace mohou poskytovat též vybavení přesahující rozsah stanovený v seznamech. Výdaje takto vzniklé uhradí hospodářské organizace z rozdělení hrubého důchodu po provedení odvodu do státního rozpočtu a rozpočtové organizace z prostředků pobídkového fondu, získaných v běžném roce nad základní příspěvek.

Dosavadní seznamy povolání (prací), které jsou přílohami dosud platných směrnic, zůstávají i nadále v platnosti.

Zrušují se:

1. Směrnice ministerstva paliv č. 50/64 o poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a vybavování společenských zařízení.

2. Směrnice ministerstva hornictví č. 8/66 o osobním vybavení hornických učňů.

3. Směrnice ministerstva hutí a rudných dolů č. 110/64 pro poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů zaměstnanců a o vybavování společenských zařízení.

4. Směrnice Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 37/64 o poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů zaměstnanců a vybavování společenských zařízení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. března 1968.

Úplné znění výnosu je uveřejněno v č. 2/1968 Zpravodaje ministerstva hornictví a je k nahlédnutí včetně všech příloh tj. dosavadních seznamů povolání (prací) u ministerstva hornictví a všech odborových (generálních) ředitelství výrobních hospodářských jednotek resortu ministerstva hornictví.

Přesunout nahoru