Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 01.11.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo stavebnictví vydalo

1. podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1968 Sb. o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

- výnos ze dne 20. září 1967 č. 7/1967 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví č. 26/1966 Věstník ministerstva stavebnictví o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1967.

2. podle části IV. vyhlášky č. 96/1967 Sb. o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

- Výnos ministerstva stavebnictví č. 100/1964 Věstník MSv o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů pracovníků stavební výroby,

- Směrnice ministerstva stavebnictví č. 153/1964 Věstník MSv o paušální náhradě při pracích zeměměřičských a geologických,

- Výnos ministerstva dopravy ze dne 24. 7. 1964 č. 26 769/1964 o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů pracovníků stavební výroby ve znění výnosu ze dne 9. 1. 1965 č. 40 328/1964-03 a výnosu ze dne 2. 1. 1965 č. 7027/1965.

- Výnos ministerstva dopravy ze dne 2. 10. 1964 č. 32 081/1964 - paušální náhrady při zeměměřičských pracích v poli a při geologickém průzkumu.

- Výnos ministerstva dopravy ze dne 2. 3. 1965 č. 12 333/65-S 7 - náhrady cestovních výdajů na nepreferovaných stavbách (za železničního provozu).

- Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 87/1964 Věstník ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků stavební výroby.

- Výnos ministerstva národní obrany ze dne 3. 7. 1964 č. 7158-4/1964 o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů pracovníků vojenského stavebnictví.

- Směrnice ministerstva paliv č. 41/1964 k vyhlášce č. 100/1966 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1967.

3. podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce

- výnos ze dne 5. prosince 1967 č. 9/1967 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968.

7. podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

- výnos ze dne 8. ledna 1968 SZ: 344.5/10-EP 1-1968 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968 a byl vydán jako zvláštní publikace ministerstva stavebnictví, která byla rozeslána příslušným organizacím dopisem ze dne 10. února 1968, SZ: 344.5/10-EP-1-1968.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 16. září 1964 SZ: 344.1/640/PAM 1-1964 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic ve znění výnosu ministerstva stavebnictví č. 52/1965 Věstníku MSv.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví SZ. 344.5/10-EP 1-1968 ze dne 8. ledna 1968 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic (reg. v částce 10/1968 Sb.).

Do výnosů a směrnic je možno nahlédnout u podniků, kterých se týkají.

Přesunout nahoru