Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/1968 Sb.Vládní nařízení o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR"

Částka 28/1968
Platnost od 11.07.1968
Účinnost od 11.07.1968
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

99

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 4. července 1968

o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR"

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:


§ 1

(1) Pro ocenění služby vojenských letců, kteří mají mimořádné zásluhy o budování a bojeschopnost československého vojenského letectva, zavádí se čestný titul "Zasloužilý vojenský letec ČSSR".

(2) Čestný titul "Zasloužilý vojenský letec ČSSR" se uděluje příslušníkům československého vojenského letectva za mimořádné zásluhy o zvyšování bojové připravenosti vojenského letectva, za vynikající výsledky ve výchově a výcviku vojenských letců, v ovládání letecké techniky a za dlouholetou činnost bez leteckých nehod.

§ 2

(1) Čestný titul "Zasloužilý vojenský letec ČSSR" uděluje ministr národní obrany.

(2) Zároveň s udělením čestného titulu se odevzdává listina o udělení čestného titulu.

(3) S čestným titulem je spojeno právo nosit čestný odznak.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru