Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb

Částka 27/1968
Platnost od 01.07.1968
Účinnost od 01.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. června 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústřední rada odborů a ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 89/1968 Sb., a podle § 31 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 se zrušuje.

2. Nadpis nad § 13 zní:

"Zabezpečení občanů poskytujících služby a opravy na základě povolení národního výboru"

3. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Občanům, kteří na základě povolení národního výboru poskytují některé služby a opravy,*) náleží podpora při narození dítěte, přídavky na děti a dávky důchodového zabezpečení za obdobných podmínek a ve stejném rozsahu jako pracovníkům na dohodu uvedeným v části první."**)

4. Tabulka k určení denní výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství pracovníků na dohodu, uvedená v příloze k vyhlášce č. 21/1965 Sb., se mění a nahrazuje tabulkou připojenou v příloze.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.


Ministr zdravotnictví: RNDr. PhMr. Vlček v. r.

Ministr práce a sociálních věcí: Štanceľ v. r.

Předseda Ústřední rady odborů: Poláček v. r.


Příloha

Tabulka k určení denní výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství pracovníků na dohodu

1 2 3
měsíční výše započitatelného výdělku denní výše
nemocenského peněžité pomoci
v mateřství
od Kčs do Kčs Kčs Kčs
400 500 14 14
501 600 16 16
601 700 16 19
701 800 18 21
801 900 20 24
901 1 000 22 27
1 001 1 100 24 30
1 101 1 200 26 33
1 201 1 300 28 36
1 301 1 400 30 38
1 401 1 500 32 41
1 501 1 600 34 44
1 601 1 700 36 47
1 701 1 800 39 49
1 801 1 900 42 52
1 901 2 000 45 55
2 001 a výše 48 57

Poznámky pod čarou

*) podle zásad schválených usnesením vlády ze dne 3. března 1965 (č. 20/1965 Sb.)

**) § 23, 24 a další zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění.

Přesunout nahoru