Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/1968 Sb.Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů

Částka 4/1968
Platnost od 20.01.1968
Účinnost od 20.01.1968
Zrušeno k 01.12.1971 (135/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. ledna 1968

o zřizování odborů národních výborů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 61 odst. 4 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech:


§ 1

(1) Krajské národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor oblastního plánu,

odbor plánovací,

odbor finanční,

útvar územního plánování a architektury,

odbor výstavby,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor služeb,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálního zabezpečení,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

(2) Krajské národní výbory mohou se souhlasem vlády sloučit odbor pracovních sil s odborem oblastního plánu, odbor oblastního plánu s odborem plánovacím, anebo sloučit uvedené odbory v jeden odbor, dále odbor školství s odborem kultury, odbor zdravotnictví s odborem sociálního zabezpečení, odbor obchodu a cestovního ruchu s odborem služeb a odbor organizační s odborem vnitřních věcí.

§ 2

(1) Národní výbor hlavního města Prahy zřizuje

odbor organizační,

odbor oblastního plánu,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor územního plánování a architektury,

odbor výstavby,

odbor místního průmyslu a služeb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor komunálního hospodářství a zemědělství,

odbor bytového hospodářství,

odbor (správu) školství,

odbor (správu) kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálního zabezpečení,

odbor vnitřních věcí.

(2) Obvodní národní výbory v Praze zřizují

odbor organizační,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství a zemědělství,

odbor bytového hospodářství,

odbor obchodu a služeb,

odbor školství a kultury,

odbor zdravotnictví a sociálního zabezpečení,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

(3) Obvodní národní výbory mohou se souhlasem Národního výboru hlavního města Prahy podle místních podmínek některé odbory uvedené v odstavci 2 sloučit.

(4) Místní národní výbory působící na území hlavního města Prahy mohou zřídit odbory se souhlasem obvodního národního výboru obdobně podle § 5 odst. 4.

§ 3

(1) Okresní národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor místního průmyslu a služeb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství a kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálního zabezpečení,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

(2) Okresní národní výbory mohou se souhlasem krajských národních výborů podle podmínek zřídit útvar územního plánování a architektury.

(3) Okresní národní výbory mohou podle podmínek

- sloučit odbor dopravy, odbor místního průmyslu a služeb a odbor obchodu a cestovního ruchu do jednoho nebo dvou odborů; obdobně mohou sloučit odbor zdravotnictví, odbor sociálního zabezpečení a odbor pracovních sil a dále odbor organizační s odborem vnitřních věcí,

- zřídit místo odboru školství a kultury odbor školství a odbor kultury.

§ 4

(1) Městské národní výbory v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích zřizují

odbor organizační,

odbor plánovací,

odbor finanční,

útvar územního plánování a architektury,

odbor výstavby,

odbor místního průmyslu a služeb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor bytový,

odbor komunálního hospodářství a zemědělství,

odbor školství a kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálního zabezpečení,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

(2) Městské národní výbory uvedené v odstavci 1 mohou sloučit nebo rozdělit odbory obdobně podle ustanovení § 3 odst. 3.

(3) Městské národní výbory uvedené v odstavci 1 stanoví strukturu odborů obvodních národních výborů v souvislosti s úpravou působnosti obvodních národních výborů podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona.

§ 5

(1) Městské národní výbory ve městech s více než 25 000 obyvateli zřizují po schválení okresním národním výborem zpravidla

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství a služeb,

odbor bytový,

odbor školství a kultury,

odbor zdravotnictví,

sociálního zabezpečení a pracovních sil.

Dále mohou zřídit po schválení okresním národním výborem útvar územního plánování a architektury.

(2) Městské národní výbory v městech s více než 10 000 obyvateli zřizují po schválení okresním národním výborem zpravidla

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor plánovací a finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství a služeb,

odbor školství a kultury, sociálního zabezpečení a zdravotnictví.

(3) Městské národní výbory ve městech s více než 5000 obyvateli zřizují po schválení okresním národním výborem zpravidla

odbor plánovací a finanční,

odbor výstavby a komunálního hospodářství,

odbor správní.

(4) Ostatní městské národní výbory a místní národní výbory ve velkých obcích mohou zřídit po schválení okresním národním výborem

odbor hospodářskosprávní nebo

odbor hospodářský a odbor správní.


§ 6

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. ledna 1968.

(2) Národní výbory uspořádají strukturu svých odborů v souladu s tímto nařízením nejpozději do 30. června 1968.


Lenárt v . r.

Přesunout nahoru