Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 81/1968 Sb.Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců

Částka 26/1968
Platnost od 28.06.1968
Účinnost od 28.06.1968
Zrušeno k 01.01.1970 (155/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 25. června 1968,

jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Článek 1

(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud a pro vyšší vojenské soudy Federální shromáždění, pro krajské soudy v České socialistické republice Česká národní rada a pro krajské soudy v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada.

(2) Za soudce zvláštních senátů mohou být voleni soudci z povolání a také i jiní občané, kteří splňují předpoklady pro volbu soudce z povolání. Volbou se všichni stávají soudci z povolání toho soudu, pro který byli zvoleni.

(3) Soudce zvláštních senátů může odvolat jen orgán, který je zvolil. Skončení volebního období, jak bylo upraveno v § 2 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., se soudců zvláštních senátů nedotýká.

Článek 2

Soudce krajských soudů a soudce okresních soudů zvolí, popřípadě odvolávají, v České socialistické republice Česká národní rada a v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada. Na volby soudců okresních soudů se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajských soudů.


Článek 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru