Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové anebo obě tato světla

Částka 24/1968
Platnost od 20.06.1968
Účinnost od 15.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 25. dubna 1968

o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla (Předpis č. 5)


Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 20. března 1958 (Dohoda publikována pod č. 176/1960 Sb.), Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat Jednotných ustanovení týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla (Předpis č. 5).


Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Předpis č. 5 v platnost dnem 15. dubna 1968.

Do českého znění Předpisu č. 5 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.*)


Ministr: Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění Předpisu č. 5 lze rovněž objednat pod č. 32 806 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5

Přesunout nahoru