Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Účinnost od 18.06.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

65

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 12. května 1968

o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


§ 1

Karaexport, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 29. února 1968, vydaným v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu, ministerstvem vnitra a Ústřední radou družstev, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz kožešnických kožek, kožešnické polokonfekce a konfekce.

(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.

(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.

§ 3

Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


ministr: Ing. Valeš v. r.

Přesunout nahoru