Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Účinnost od 21.05.1968
Zrušeno k 30.09.1968 (133/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 16. 4. 1968,

kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.

Ústřední rada odborů stanoví podle § 21 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


Čl. I

Článek 5 směrnic pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv uveřejněných vyhláškou č. 3/1967 Sb. se mění a zní:

"Článek 5

K zabezpečení souladu obsahu oborových kolektivních smluv s celospolečenskými zájmy a s platnými předpisy, zejména v oblastech odměňování a pracovně právních vztahů, provádí se jejich registrace.

Registraci podléhají také změny a doplňky oborových kolektivních smluv, týkající se pracovně právních a mzdových otázek.

Oborové kolektivní smlouvy se registrují u ústředních hospodářských orgánů a ústředních výborů odborových svazů."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Poláček v. r.

Přesunout nahoru