Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1968 Sb.Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Částka 17/1968
Platnost od 29.04.1968
Účinnost od 29.04.1968
Zrušeno k 01.01.1974 (134/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1968

o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST Izrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST IIzrušeno

§ 3 – § 8zrušeno

ČÁST IIIzrušeno

§ 9 – § 14zrušeno

ČÁST IVzrušeno

§ 15 – § 17zrušeno

§ 18

(1) Státní cenový úřad organizuje a provádí kontrolu cen, rozhoduje podle příslušných předpisů o důsledcích porušování cenových předpisů a zásad cenové politiky a řeší cenové spory.

(2) Pracovníci Státního cenového úřadu jsou oprávněni

a) požadovat od pracovníků kontrolovaných státních orgánů a organizací a od kontrolovaných osob vytvoření nezbytných podmínek pro výkon cenové kontroly, zejména předložení podkladů a podání ústních nebo písemných zpráv o určitých skutečnostech nebo vysvětlivek o příčinách zjištěných nedostatků;

b) požadovat od vedoucích pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací odstranění zjištěných nedostatků a navrhovat provedení potřebných opatření podle výsledků cenové kontroly;

c) vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů, popřípadě dalších odborných pracovníků, s výjimkou orgánů a pracovníků lidové kontroly.

(3) Pracovníci orgánů státní správy a organizací jsou povinni pomáhat kontrolním pracovníkům Státního cenového úřadu, zejména předkládat požadované doklady, podávat včas přesné a úplné zprávy a vysvětlivky, bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky a ve stanovených lhůtách podávat zprávy o plnění přijatých opatření.

§ 19

K provádění cenové kontroly si zřizuje Státní cenový úřad odloučená pracoviště.

§ 20zrušeno

ČÁST Vzrušeno

§ 21 – § 23zrušeno


§ 24zrušeno


§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 70/1958 Sb., vládní nařízení č. 92/1958 Sb., zákoník práce č. 65/1965 Sb. a § 4 vládního nař. č. 66/1965 Sb.

2) Zákoník práce č. 65/1965 Sb., zejména § 23, 94, 105, 110 a 203.

3) § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

4) Zákony č. 101 a 103/1964 Sb.

5) Zákoník práce č. 65/1965 Sb.

6) Vládní nařízení č. 59/1964 Sb.

Přesunout nahoru