Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968

Částka 15/1968
Platnost od 10.04.1968
Účinnost od 10.04.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 23. března 1968

o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968


V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) usnesením ze dne 13. března 1968 č. 81, že

1. pátek 10. května 1968 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na něj připadající se přesouvá na neděli 12. května 1968;

2. tento přesun pracovní doby se netýká nepřetržitě provozovaných pracovišť.

Vláda dále uložila

1. radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy zajistit přizpůsobení autobusové a místní dopravy pracujících a žáků a provoz jeslí a mateřských škol, školních družin a klubů podle přesunu pracovní doby stanoveného tímto usnesením;

2. ministru dopravy zajistit přizpůsobení železniční dopravy;

3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit službu spojů;

4. ministrům vnitřního obchodu a zemědělství a výživy, radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy a doporučuje předsedovi Svazu spotřebních družstev učinit potřebná opatření k zajištění bezporuchového zásobování, distribuce potravinářských výrobků a některých služeb pro pracující, zejména zabezpečit dodávku a prodej masa, mléka, másla, chleba a pečiva se zřetelem na pracovní dobu podle tohoto usnesení;

5. všem ministrům, vedoucím ústředních orgánů a radám krajských a okresních národních výborů (radě Národního výboru hlavního města Prahy), jejichž podřízené organizace uplatňují nároky na přepravu, učinit potřebná opatření, aby nakládání a vykládání železničních vagónů dne 10. května 1968 nepokleslo pod 90 % měsíčního průměru denní nakládky a vykládky;

6. ministru hornictví zajistit 10. května 1968 plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem, které jsou zásobovány přímo jednotlivými doly pomocí transportních zařízení.

Současně vláda zmocnila všechny ministry, vedoucí ústředních orgánů, rady krajských národních výborů a radu Národního výboru hlavního města Prahy povolit po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu, popřípadě s příslušnou krajskou odborovou radou, pro podniky a závody výjimku z úpravy přesunu pracovní doby podle tohoto usnesení, bude-li to z provozních důvodů nebo z hlediska výrobních úkolů nutné nebo účelné.


Předseda: Poláček v. r.

Přesunout nahoru