Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy

Částka 15/1968
Platnost od 10.04.1968
Účinnost od 10.04.1968
Zrušeno k 01.01.1976 (122/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 18. března 1968

o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy

Ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 14 odst. 2, § 38 a § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:


ODDÍL Izrušeno

§ 1 – § 3zrušeno

Organizace a řízení podnikuzrušeno

§ 4 – § 15zrušeno

ODDÍL II

Přidružená výroba

§ 16

Rozhodne-li se družstvo provozovat přidruženou výrobu, uvede ve vlastních stanovách druh, rozsah a místo, kde tato činnost bude provozována.

§ 17

K provozování toho druhu přidružené výroby, k němuž je třeba zvláštního povolení podle jiných právních předpisů může družstvo přistoupit jen, získá-li toto povolení (např. k těžbě nerostů).


ODDÍL III

Závěrečná ustanovení

§ 18

Zrušuje se vyhláška č. 13/1964 Sb., o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: v z. Václavů v. r.

Přesunout nahoru