Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Částka 11/1968
Platnost od 20.03.1968
Účinnost od 01.09.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 20. února 1968,

kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon):


Čl. I

Příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., ve znění vyhlášky č. 60/1967 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Učební obory č. 0901, 0902, 0906 a 0921 se doplňují takto:

Označení učebního oboruVyhrazen pro
hochy - H
dívky - D
Stručný popis učebního oboru Doba učebního poměru pro mládež, která ukončila      
povinnou školní docházkuúplné střední všeobecné vzdělání     
Číslo Název celkem (roků) z toho délka přípravného období (měsíců)celkem (roků) z toho délka přípravného období (měsíců)označení
kategorie
měsíční odměny
a preference 
Počet učňů
na1 mistra
odborného výcviku  
Číselný znak
odpovídajících
učebních oborů
podle
dosavadních
předpisů 
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11
09 - Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie
„0901sazeč
sazečka 
H
Veškeré druhy prací při zhotovení tiskové formy knihtiskové techniky, obsluha a seřizování potřebných výrobních nástrojů, zařízení a strojů.4 *)22  210 B6-80901
0916
0902tiskař na knihtiskových strojích HPříprava jedno- i více barevných tiskových forem, seřizování a obslu ha knihtiskových strojů. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů.4 *)2210B4-6 0902
0906tiskař na ofsetových strojích Všechny druhy prací při zhotovování tiskové formy, tisku z plochy, seřizování a obsluha tiskových strojů a zařízení. Potiskování  používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů.  4 *)22 10 4-60906
0907
0921reprodukční grafik 
reprodukční grafička 
H
Všechny druhy prací grafické reprodukce v základních tiskových technikách, obsluha a seřizování potřebných výrobních strojů, zařízení a nástrojů . Používání měřicích přístrojů. 4 *) 22104-80903
0905
0909
0912
0913"
2. Z učebního oboru č. 0485 se vyčleňuje tento nový samostatný učební obor: **)
10 - Textil a oděvnictví
„1028rytec tiskacích a razicích válců
rytkyně tiskacích a razicích válců 
H
 Ruční a mechanizované způsoby výroby vzorů na tiskacích a razicích válcích pro textilní a chemický průmysl.  22  210B4-6 0485"

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1968.


Ministr: Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Učební obor je součástí souvislého pětiletého studia , do něhož se přijímají pouze žáci , kteří s dobrým prospěchem ukončili 9. ročník základní devítileté školy.

**) Nový učební obor č. 1028 se zavádí počínaje I. ročníky; učební smlouvy uzavřené na dosavadní učební obor č. 0485
zůstávají nedotčeny.

Přesunout nahoru