Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1968 Sb.Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 09.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Ministra těžkého průmyslu

ze dne 22. února 1968,

kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb. o státní službě pro drahé kovy

Ministerstvo těžkého průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 13 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb. o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, ve znění § 8 vládního nařízení č. 3/1959 Sb. o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky a § 5 zákona č. 115/1964 Sb. o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů:


Čl. I

Ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) vyhlášky ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb. o státní službě pro drahé kovy se doplňuje určením další předepsané ryzosti pro zlaté zboží takto:

zlato číslo 5 . . . . . . . 375

Čl. II

Úřední značka pro zlaté zboží o ryzosti 375/1000 se vyhlašuje v příloze.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Krejčí v. r.


Příloha

Československá úřední značka pro zlaté zboží o ryzosti 375/1000

Úřední značka pro zlaté zboží o ryzosti

Přesunout nahoru