Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 31/1968 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

31

ZÁKON

ze dne 28. února 1968,

kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, se doplňuje tak, že se k § 5 připojují odstavce 2 a 3 tohoto znění:

"(2) Státní obchodní inspekci řídí ministr vnitřního obchodu.

(3) Krajské národní výbory jsou oprávněny ukládat inspektorátům Státní obchodní inspekce v krajích úkoly k uplatnění ochrany zájmů spotřebitelů:

a) při kontrole dodržování

- maloobchodních cen a pravidel obchodní činnosti,

- jakosti prodávaného zboží,

- podmínek pro stánkový prodej, pro prodej na trzích a v tržištích a pro prodej zboží občany,

- podmínek pro zařazování ubytovacích závodů a závodů veřejného stravování do cenových skupin,

- materiálových norem při výrobě jídel a nápojů (včetně závodních a školních jídelen a jídelen důchodců),

- hygieny a sanitace,

- přesnosti a správnosti měr, vah a jiných přístrojů používaných v obchodě,

- předpisů o zásobování, skladování a dopravě zboží;

b) při sledování spotřebitelské poptávky."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru