Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962

Částka 1/1968
Platnost od 11.01.1968
Účinnost od 04.11.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1967

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962


Dne 3. ledna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962.

President republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 4. října 1967.


Podle svého článku III vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. listopadu 1967.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962

Článek I

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962 se pozměňuje takto:

1. Článek 6 odstavec 2 bude znít:

"(2) Sdělovací dálkové spoje překračující státní hranice, které spojují výměnné stanice a pohraniční stanice, musí končit v těchto stanicích a nesmějí být připojeny na vnitrozemskou síť. Železniční správy smluvních států mohou se však dohodnout jinak, pokud jsou k tomu dány předpoklady podle vnitrostátních právních předpisů."

2. Článek 18 odstavec 2 bude znít:

"(2) Průkazy pro překračování státních hranic se vydávají s platností na dobu pěti let. Průkazy pro překračování státních hranic vydává pro československé železniční zaměstnance československé ministerstvo vnitra a viduje je příslušné rakouské bezpečnostní ředitelství. Průkazy pro překračování státních hranic pro rakouské železniční zaměstnance vydává příslušné rakouské bezpečnostní ředitelství a viduje je československé ministerstvo vnitra. Vidování se uděluje na dobu platnosti průkazů pro překračování státních hranic."

Článek II

Vidování průkazů pro překračování státních hranic udělené železničním zaměstnancům do 31. prosince 1967 platí bez dalšího vidování po dobu platnosti těchto průkazů.

Článek III

Tato dohoda podléhá ratifikaci. Vstoupí v platnost měsíc po výměně ratifikačních listin. Výměna ratifikačních listin bude provedena ve Vídni.

Dáno v Praze dne 3. ledna 1967 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Indra v . r.

Za Rakouskou republiku:

Calice v. r.

Přesunout nahoru