Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy

Částka 9/1968
Platnost od 05.03.1968
Účinnost od 05.03.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1968

o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy


Dne 9. dubna 1965 byla v Londýně sjednána Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Mezivládní námořní poradní organizace (IMCO), depozitáře Úmluvy, dne 19. prosince 1966.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 5. března 1967. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Do Úmluvy lze nahlédnout na ministerstvu dopravy nebo na ministerstvu zahraničních věcí.


David v. r.

Přesunout nahoru