Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1968 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

Částka 9/1968
Platnost od 05.03.1968
Účinnost od 05.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

23

VYHLÁŠKA

Ústřední správy energetiky

ze dne 30. ledna 1968,

kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

Ústřední správa energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 39 odst. 2 elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. v souhlasu s § 34 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách:


§ 1

(1) Zrušují se

1. vyhláška ministerstva energetiky č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném, ve znění vyhlášky č. 151/1959 Ú. l. a vyhlášky č. 49/1960 Sb.;

2. podrobnější prováděcí pokyny k vyhlášce č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném.

(2) Sazby stanovené předpisy zrušovanými v odstavci 1 se použijí ještě při vyúčtování spotřeby elektřiny zjištěné do prvního odečtu provedeného po 1. lednu 1968.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Korčák v. r.

Přesunout nahoru