Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. prosince 1968

o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví na základě zásad schválených vládou podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

(1) V souvislosti se zkracováním pracovní doby a zaváděním provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem *) se poskytuje pracovníkům v hospodářských, rozpočtových a jiných organizacích mzdové zvýhodnění za každou hodinu odpracovanou o sobotách a nedělích až do výše 50 % příslušného mzdového tarifu, popřípadě příslušné částky základní měsíční mzdy. Do této výše se započítávají veškerá zvýhodnění poskytovaná dosud pracovníkům za práci v sobotu a v neděli.

(2) Mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích náleží pracovníkům vedle příplatku za práci v nočních směnách a příplatku za práci přesčas.

(3) Mzdové zvýhodnění za práci v sobotu nebo v neděli podle předchozích ustanovení nenáleží pracovníku, jestliže se mu za práci v sobotu nebo v neděli poskytne příplatek za práci ve svátek podle příslušných předpisů. **)

(4) Jestliže se pracovníkům dosud poskytovalo podle mzdových předpisů mzdové zvýhodnění za práci v sobotu a v neděli jiným způsobem, popřípadě ve vyšším rozsahu, poskytuje se jim toto zvýhodnění nadále v dosavadním rozsahu až do změny soustavy základních mezd, pokud příslušný ústřední orgán nerozhodne jinak.

§ 2

V organizacích, ve kterých se uzavírá kolektivní smlouva, stanoví se způsob a rozsah mzdového zvýhodnění a podmínky pro jeho poskytování v této smlouvě; v ostatních organizacích je určí vedoucí organizace po dohodě s příslušným odborovým orgánem.

§ 3

Ustanovení této vyhlášky se vztahují též na organizace, ve kterých byl zaveden pětidenní pracovní týden na základě předpisů platných do dne účinnosti vyhlášky č. 63/1968 Sb.


§ 4

Zrušuje se bod 27 vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 2/1973 z 7. 6. 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, čj. 7419/1974-PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974 čj. 7174/1974-PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb. o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4000/1974, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4050/1974, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1958 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 č. 16 430/76-03, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách o nedělích. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1976 v organizacích, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1976 Sb.) a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb. o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích. Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 30. června 1976 č. j. SP-100/76, pozbývají dnem jeho účinnosti platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 30. června 1976 č. j. SP-101/76, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 2778/1976 PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 5150/1976-PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro příslušníky závodních jednotek požární ochrany pozbývají platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1977 čj. 11 011/77-Va/3, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 31. srpna 1977 vztahuje, pozbývají platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 vztahuje, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos čj. 2952/77 ze dne 15. července 1977, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb.. o mzdovém zvýhodněnípráce o sobotách a nedělích.

Výnos čj. 2951/77 ze dne 15. července 1977 se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích výpočetní techniky v působnosti Federálního, Českého a Slovenského statistického úřadu. Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. prosince 1977 čj. 242-1405-22.12.1977, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pre pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje úprava z 28. 8. 1980 č. Z-6300/1980-C/4, stráca platnosť vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1981 čj. 18 5150/80-42, pozbývají dále platnosti vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku na práci v nočních směnách, a vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Pre pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje úprava z 19. novembra 1980 č. 2480/1980-10, stráca platnosť vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 18. srpna 1982 čj. 20 785/82-42 vztahuje, pozbývá platnosti vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Dňom nadobudnutia účinnosti úpravy z 31. mája 1982 č. Z-3950/1982-C/4 neplatí pre technicko-hospodárskych pracovníkov v zdravotníckych rozpočtových organizáciách vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17. 3. 1983, pozbývají vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy, vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách, vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích, a ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.

**) § 118 zákoníku práce.

Přesunout nahoru