Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 196/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 27. prosince 1968

o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


§ 1

Technoexport, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 17. prosince 1968, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti je vývoz a dovoz strojů a zařízení pro chemický průmysl, včetně zařízení pro průmysl gumárenský, dále pro průmysl papíru a celulózy, jakož i pro průmysl potravinářský.

K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, pokud to souvisí s vývozem nebo dovozem zboží uvedeného v tomto odstavci.

(2) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.

§ 3

Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.

§ 4

Technoexport, podnik zahraničního obchodu, *) se ke dni 1. ledna 1969 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ministr:

Ing. Valeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 ve znění vyplývajícím z vyhlášek ministra zahraničního obchodu č. 314/1953 Ú. l., č. 138/1954 Ú. l. a č. 152/1965 Sb.

Přesunout nahoru