Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 19. prosince 1968

o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965


Dne 12. listopadu 1965 byla v Montreux sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích.

President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u generálního sekretariátu Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Úmluvy, dne 3. ledna 1968.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 dnem 1. ledna 1967. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost podle článku 18 dnem 3. ledna 1968.

Ověřená kopie Úmluvy spolu s českým překladem je uložena v archivu ministerstva zahraničních věcí.


Ministr:

v z. Ing. Bušniak v. r.

Přesunout nahoru