Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1968 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě

Částka 7/1968
Platnost od 27.02.1968
Účinnost od 27.02.1968
Zrušeno k 01.01.1971
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

18

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 12. února 1968

o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

(k § 295 odst. 1 hospodářského zákoníku)

(1) Dodavatel, který je v prodlení se splněním povinnosti dodat, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý započatý měsíc prodlení. Organizace si mohou tuto majetkovou sankci výslovnou dohodou pouze zvýšit.

(2) U dodávek souborů strojů a zařízení řešených zcela nebo zčásti jako úkoly státního plánu výzkumných a vývojových prací si však organizace mohou sjednat majetkové sankce jinak. Dohodu organizací je možno nahradit rozhodnutím hospodářské arbitráže. *)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1970.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tím se stanoví odchylka z ustanovení § 1 a § 11 vyhlášky č. 139/1965 Sb., o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů, ve znění vyhl. č. 119/1967 Sb.

Přesunout nahoru