Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 176/1968 Sb.Zákon o Kanceláři presidenta republiky

Částka 47/1968
Platnost od 27.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 15.03.1976 (16/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1968

o Kanceláři presidenta republiky

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úkoly Kanceláře presidenta republiky

(1) Kancelář presidenta republiky zajišťuje úkoly spojené

a) s výkonem funkce presidenta republiky vyplývající z ústavy a z ústavních a jiných zákonů,

b) s politickou a veřejnou činností presidenta republiky,

c) s výkonem funkce presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil,

d) s vyřizováním dopisů a podnětů, se kterými se obracejí občané a instituce na presidenta republiky nebo jeho kancelář.

(2) Kancelář presidenta republiky spravuje Pražský hrad a jeho přidružené objekty a pečuje o ně, jakožto o sídlo presidenta republiky a významnou historickou památku našeho lidu. Provádí památkovou péči, technickou a stavební správu těchto objektů.

Organizace Kanceláře presidenta republiky

§ 2

(1) V čele Kanceláře presidenta republiky stojí státní tajemník presidenta republiky, kterého jmenuje a odvolává president republiky.

(2) Státní tajemník presidenta republiky je oprávněn se zúčastnit schůzí vlády Československé socialistické republiky.

(3) Z výkonu své funkce je státní tajemník presidenta republiky odpovědný presidentu republiky.

§ 3

Úkoly spojené s funkcí presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje Vojenská kancelář presidenta republiky. V čele této kanceláře stojí náčelník, kterého jmenuje a odvolává president republiky a který je také presidentu republiky přímo podřízen.

§ 4

(1) President republiky jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky Kanceláře presidenta republiky.

(2) Vnitřní organizaci Kanceláře presidenta republiky a jejich účelových zařízení, jakož i okruh pracovníků, na něž se vztahuje odstavec 1, stanoví se souhlasem presidenta republiky státní tajemník presidenta republiky v organizačním řádu Kanceláře presidenta republiky.

(3) Vnitřní organizaci Vojenské kanceláře presidenta republiky určuje president republiky rozkazem.

(4) Při obsazování míst v Kanceláři presidenta republiky je třeba dbát zastoupení občanů obou republik.

§ 5

Oprávnění Kanceláře presidenta republiky

K plnění svých úkolů může si Kancelář presidenta republiky vyžadovat od státních orgánů zprávy a vysvětlení ve věcech spadajících do oboru její působnosti.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Výši platu státnímu tajemníkovi presidenta republiky určuje president republiky podle zásad stanovených pro vedoucí federálních orgánů státní správy.

§ 7

(1) Zrušuje se zákon č. 654/1919 Sb., kterým se zřizuje Kancelář presidenta republiky.

(2) Nedotčeno zůstává vládní nařízení číslo 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru