Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 171/1968 Sb.Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1971 (126/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Zřizují se tato federální ministerstva:

ministerstvo zahraničních věcí,

ministerstvo národní obrany,

ministerstvo vnitra,

ministerstvo plánování,

ministerstvo financí,

ministerstvo zahraničního obchodu,

ministerstvo práce a sociálních věcí.

Čl. 2

Zřizují se tyto federální výbory:

výbor pro ceny,

výbor pro technický a investiční rozvoj,

výbor pro průmysl,

výbor pro zemědělství a výživu,

výbor pro dopravu,

výbor pro pošty a telekomunikace,

výbor pro tisk a informace.

Čl. 3

Federální ministerstva a federální výbory jako ústřední orgány státní správy Československé socialistické republiky plní úkoly ve věcech, patřících do působnosti Československé socialistické republiky.

Čl. 4

Federální ministerstvo řídí a za jeho činnost odpovídá ministr. Na řízení federálního ministerstva se podílí státní tajemník.


Čl. 5

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru