Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/1968 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací

Částka 7/1968
Platnost od 27.02.1968
Účinnost od 27.02.1968
Zrušeno k 01.01.1969 (159/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 14. února 1968,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1968 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:


Čl. I

Vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Stabilizační odvod se do 31. prosince 1970 nezvyšuje podle § 8 odst. 2 zákona organizacím spotřebních družstev, obchodním podnikům Svazu výrobních družstev a neprůmyslovým výrobním družstvům.

(2) Průmyslovým výrobním družstvům se stabilizační odvod do 31. prosince 1970 nezvyšuje podle § 8 odst. 2 zákona za tu část ročního přírůstku počtu pracovníků, která odpovídá podílu zakázkové výroby pro obyvatelstvo, údržbářské a opravářské činnosti a služeb z přírůstku celkových výkonů. Přesáhne-li podíl těchto prací z celkových výkonů 50 %, může činit celkové zvýšení stabilizačního odvodu nejvýše 2 % z objemu vyplacených mezd.

(3) Organizacím spotřebních družstev se stabilizační odvod stanoví ve výši 30 % z té částky objemu vyplacených mezd, která převyšuje součin 90 % průměrné roční mzdy plánované na rok 1968 a počtu pracovníků v roce, za který se provádí výpočet odvodu.

(4) Ministerstvo financí po vyjádření Svazu výrobních družstev rozhodne v případě pochybnosti, zda se organizace považuje za neprůmyslové výrobní družstvo podle odstavce 1."

2. V § 3 odst. 2 se vypouštějí slova "výrobních družstev osobních a jiných služeb (neprůmyslových)" a slova "a obchodních podniků Svazu výrobních družstev".

3. V § 3 se zrušují odstavce 3 a 4.

4. V § 4 se k odstavci 1 připojuje věta tohoto znění: "Průmyslovým výrobním družstvům nelze stanovit přirážku ke stabilizačnímu odvodu, přesáhne-li podíl činností uvedených v § 2 odst. 2 výši 50 % z celkových výkonů; v ostatních případech tuto přirážku nelze stanovit z té části vyplacených mezd, na kterou se nevztahuje zvýšení stabilizačního odvodu podle § 2 odst. 2."


Čl. II

(1) Podle tohoto nařízení se provádějí stabilizační odvody počínaje rokem 1968.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru