Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 168/1968 Sb.Zákon o gymnasiích

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 22.12.1968
Zrušeno k 01.09.1978 (63/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968,

o gymnasiích

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Ke zvýšení úrovně středoškolského vzdělání se zřizují gymnasia.

(2) Gymnasium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání a připravuje pro studium na vysokých školách; absolventi gymnasia jsou též způsobilí pro zastávání funkcí v oblasti správy a hospodářství, odpovídajících jejich vzdělání.

(3) Studium na gymnasiu trvá čtyři roky a končí maturitní zkouškou.

§ 2

(1) Gymnasia zřizují krajské národní výbory. Počínajíc školním rokem 1968/69 přemění krajské národní výbory střední všeobecně vzdělávací školy postupně na gymnasia.

(2) Organizaci gymnasií a studium na nich, jakož i způsob, jakým budou přeměněny střední všeobecně vzdělávací školy na gymnasia, upraví ústřední orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, kterým přísluší výkon státní správy ve věcech školských.

§ 3

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na gymnasia právní předpisy platné pro střední všeobecně vzdělávací školy.

§ 4

Ustanovení § 1 a § 3 tohoto zákona se vztahují přiměřeně i na vojenské školy poskytující úplné střední všeobecné vzdělání. Postupnou přeměnu těchto škol na gymnasia provede ministerstvo národní obrany.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru