Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 164/1968 Sb.Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

164

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968,

kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, se mění takto.

1. Ustanovení § 1 zní:

"§ 1

Zákony Federálního shromáždění a zákonná opatření jeho předsednictva se vyhlašují ve Sbírce zákonů."

2. Ustanovení § 2 písm. d) se vypouští.

3. Ustanovení § 3 zní:

"§ 3

Stanoví-li tak zákon České národní rady a Slovenské národní rady, vyhlašují se ve Sbírce zákonů též zákony národních rad a zákonná opatření jejich předsednictev, nařízení vlády České socialistické republiky a vlády Slovenské socialistické republiky, ostatní obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů republik, jakož i jiná opatření těchto orgánů; za téže podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů též vyhlášky krajských národních výborů."

4. Ustanovení § 8 odst. 2 zní:

"(2) Redakci Sbírky zákonů zabezpečuje orgán, který vláda Československé socialistické republiky tím pověří."

5. Kde se v ostatních ustanoveních tohoto zákonného opatření mluví o Národním shromáždění, vládě, ministerstvech a ústředních orgánech, rozumí se tím Federální shromáždění a vláda, ministerstva a ústřední orgány Československé socialistické republiky.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru