Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 163/1968 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968,

kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Státní spořitelna, zřízená zákonem č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně, se rozděluje na dvě samostatné státní hospodářské organizace, které se nazývají "Česká státní spořitelna" a "Slovenská státní spořitelna"; sídlem České státní spořitelny je Praha a sídlem Slovenské státní spořitelny je Bratislava.

§ 2

Pokud se v zákoně č. 72/1967 Sb. nebo v jiných obecně závazných právních předpisech hovoří o Státní spořitelně, rozumí se tím napříště jak Česká státní spořitelna, tak Slovenská státní spořitelna.

§ 3

(1) Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna vstupují v práva a závazky dosavadní Státní spořitelny takto:

a) Česká státní spořitelna vstupuje v práva a závazky ze služeb uvedených v § 2 zákona č. 72/1967 Sb. poskytnutých organizačními složkami dosavadní Státní spořitelny na území České socialistické republiky;

b) Slovenská státní spořitelna vstupuje v práva a závazky ze služeb uvedených v § 2 zákona č. 72/1967 Sb. poskytnutých organizačními složkami dosavadní Státní spořitelny na území Slovenské socialistické republiky;

(2) Práva a závazky dosavadní Státní spořitelny, neuvedené v odstavci 1, přecházejí na Českou státní spořitelnu, pokud vznikly na území České socialistické republiky, a na Slovenskou Státní spořitelnu, pokud vznikly na území Slovenské socialistické republiky. Správa majetku vykonávaná dosavadní Státní spořitelnou přechází na Českou státní spořitelnu, jde-li o majetek na území České socialistické republiky, a na Slovenskou státní spořitelnu, jde-li o majetek na území Slovenské socialistické republiky.

(3) Pokud to bude z ekonomického hlediska potřebné k účelnějšímu uspořádání vzájemných vztahů České státní spořitelny a Slovenské státní spořitelny, než jak vyplývá z ustanovení odstavce 2, převedou spořitelny mezi sebou nejpozději do 30. června 1969 po vzájemné dohodě příslušná práva a závazky. K tomuto převodu není třeba souhlasu oprávněných, popřípadě zavázaných; jejich práva však nesmí tím být krácena. Přejímající spořitelna vstupuje do práv a závazků dnem uvedeným v dohodě. Obdobně je možno převést správu majetku, která přešla na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu podle odstavce 2 věty druhé.


§ 4

Zrušuje se ustanovení § 1, § 4 odst. 1 poslední věty a § 4 odst. 3 zákona č. 72/1967 Sb. a z ustanovení § 5 odst. 1 téhož zákona se vypouštějí slova "v Praze, oblastním ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě".


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru